Underhåll

Bostadsrättsföreningen och föreningens bostadsrättshavare delar på ansvaret för underhåll av föreningens fastigheter.

I grova drag gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre och att föreningen ansvarar för underhållet av allt annat. Blandare och andra armaturer för vatten hör till exempel till bostadsrättsinnehavarens ansvar medan bostadsrättsföreningen ansvarar för avlopp, värme el och vatten. En detaljerad genomgång av ansvarsfördelningen finns att läsa här: Vem ska underhålla bostadsrätten?

Bostadsrättslagen och våra egna stadgar reglerar vad som är lägenhetsinnehavarens rättigheter och skyldigheter när det gäller själva lägenheten. Man får inte ändra väggar och planlösning utan styrelsens medgivande, detta för att vara säker på att bärande väggar inte försvinner. Men i stort sett får man ändra och dona som man vill. Är du osäker så fråga styrelsen.

Kolfilter sitter i köksfläkten och ska bytas cirka en gång per år om man lagar mycket mat. Finns att köpa i vitvaruaffärer. Observera att det inte är tillåtet att sätta in tryckande fläktar.

Anlita alltid fackman om du ska utföra arbeten i våtutrymmen eller göra el- och rör-installationer. Görs inte jobbet riktigt kan du bli skadeståndsskyldig!