Bostadsrättsförening – hur funkar det?

Vad är en bostadsrättsförening?

Enkelt uttryckt är det en ekonomisk förening som har till mål att ge ett trivsamt och ekonomiskt boende för sina medlemmar. Ett boende som man själv kan påverka och bör engagera sig i, för att öka delaktigheten, och hålla nere kostnaderna.

Vad innebär det att vara medlem?

Man köper inte en lägenhet, utan en del i en förening med rätten att bo i en av föreningens lägenheter. Man blir delägare på samma sätt som man blir delägare i ett aktiebolag när man köper en aktie. Som delägare tar man på sig ett ansvar och underkastar sig de regler, stadgar och lagar som styr föreningen.

Vilka/vad styr föreningen?

En bostadsrättsförening är demokratiskt styrd, vilket innebär att vi beslutar saker gemensamt. Du kan påverka föreningen så att den blir ännu bättre genom att prata med medlemmarna i styrelsen, lämna motioner till årsstämman, delta vid vårens årsstämma och vara med på till exempel städdagarna.

Har du idéer, energi och engagemang – tala med valberedningen för att kandidera till styrelsen eller annat förtroendeuppdrag vid årsstämman. 
En bostadsrättsförening är även styrd/reglerad av andra än de boende. Föreningslagen och Bostadsrättslagen reglerar alla ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Dessa två lagar är till för att ge oss trygghet och bevaka våra rättigheter och skyldigheter.

Vår förening är också en HSB-förening, vilket innebär att vi är medlemmar i den organisationen. Det ställer ytterligare krav på oss. Vi måste också följa HSB:s stadgar. Även om denna organisation är demokratiskt uppbyggd och vi har en röst i HSB Göteborgs fullmäktige, precis som alla andra anslutna föreningar.