Brandsäkerhet

Lägenheten

Du ansvarar för brandskyddet i din lägenhet. Se till att du har en fungerande brandvarnare.

Övergripande

 • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, vindar, källare, tvättstugor, bastu, hobbyrum etc.
 • Inget brännbart material får lämnas i gemensamma utrymmen.
 • Regelbundna kontroller genomförs i alla utrymmen som nämns i det följande. Föremål som förvaras i strid mot dessa regler avlägsnas.

Trapphus och våningsplan

 • Trapphusen är utrymningsvägar varför inga lösa föremål får förvaras i trapphus och på våningsplan.
 • Att hålla trapphusen fria från lösa föremål minskar också risken för anlagda bränder.
 • Föreningen ansvarar för brandskyddet i trapphus och källare. Vi har ett brandskyddsavtal med Brandsäkra Hem som innefattar årliga brandskyddskontroller, brandvarnare och brandsläckare.

Vindar, källare och andra gemensamma utrymmen

 • Inga brandfarliga varor får förvaras i vinds- och källarförråd.
 • Inget får förvaras i vinds- och källargångar.
 • Inget brännbart får lämnas i tvättstugor eller torkrum.

Innergården

 • Rökning är förbjuden på samtliga asfalterade ytor på gården och i portarna mot gatan.
 • Fyrverkerier får inte antändas.

 

Lär mer: Systematiskt brandskyddsarbete Brf Kärleksörten.