Husdjur

Katter får inte vara på gården utan tillsyn eftersom barnen ska kunna vara i sandlådan utan risk för kattbajs. Detta är ett absolut krav.

Hundar ska hållas kopplade på gården. Naturligtvis plockar man upp efter sin hund om det skulle ske en olycka.