Parkering

Vi har 22 parkeringsplatser mot Strandridaregatan. De fördelas efter en turordningslista som du kan anmäla dig till genom styrelsen. Tyvärr är kön lång, normal väntetid är i dagsläget några år. Vi har även ett antal motorcykelplatser för uthyrning. Även där finns ett kösystem. Det är inte tillåtet att ställa sin motorcykel någon annanstans inom fastigheten.

Notera att det är förbjudet att parkera framför porten mot Strandridaregatan (kan dock göras vid flytt kvällar och helger).