Historia

År 1925 bildades Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening i Göteborg. HSB-rörelsens motto blev ”Hälsobostäder åt alla” – en rimlig önskan i ett Göteborg med stor bostadsbrist efter 20-talets ekonomiska kris. När byggkostnaderna sköt i höjden var det inte lönsamt att bygga hyreshus. Göteborgs stad tog då på sig ansvaret för att det byggdes bostäder i Kungsladugård. Nystartade HSB byggde två kvarter för sina medlemmar – Kärleksörten och Svärdsliljan.

1929 stod Kärleksörten färdig. Arktitekt var Arvid Fuhre. Produktionskostnad ca. 1 miljon kronor.
Samma år gav HSB ut en tidsskrift som hette ”Det nya Göteborg”. Den gavs ut i 5 nummer under 1929, och beskriver HSBs verksamhet. Där finns några artiklar som handlar de nya kvarter som upfördes i HSBs regi.

Vill du veta mer, så läs den här: http://runeberg.org/nyagbghsb/

I reklamen till blivande lägenhetsköpare kunde man läsa: ”De föräldrar som tänka på sina barns hälsa, köpa en lägenhet i H.S.B.:s nybyggnader å kv. Kärleksörten, Kungsladugård […] där luften är särdeles välgörande för barnen.

Som standard ingick badrum ”med varmvatten året runt”. Om inte det egna badkaret räckte fanns plaskdammen bredvid – anlagd 1934.

Med tanke på dåtidens trångbodda familjer planerades huset med fem experimentlägenheter där normalköket bytts mot kokvrå för att ge plats åt extra rum. ”En sovplats till varje familjemedlem” (obs. ej ”ett rum”) var ett krav från HSB.

Nypriset för 1 rum och kök på 40 kvm var ca 1000 kr och månadsavgiften 60 kr.

30- och 40-talets stora barnkullar skapade ett svårtslaget rekord – som mest lär det ha bott ca 90 barn i kvarteret! Då var det dessutom strängeligen förbjudet att leka på de inhägnade gräsmattorna.

Åren gick och huset började visa tecken på slitage. 1950 kläddes gårdsfasaden med underhållsfria sidiplattor. 1988-89 gjordes en stor renovering, finansierad av så kallade ROT-lån. Vi var för övrigt den sista bostadrättsförening i Göteborg som fick de förmånliga lånen innan de avskaffades.