Har ni några planerade avgiftshöjningar?
Styrelsen har beslutat att från den 1 januari 2024 höja årsavgiften för bostadsrätt i föreningen med 9 %. Nästa avgiftsförändring beslutat på budgetmötet som sker i november.

När planerar ni stambyte?
För tillfället följer vi underhållsplanen som säger 2039.

Har ni något stort underhåll planerat?
Vi följer vår underhållsplan. Nästa på tur är fönster och takunderhåll om några år.

Har ni utfört något underhåll i närtid?
Se vår årsredovisning, här

Hur ser köerna till parkeringarna ut
Kötiden för en parkeringsplats är längre än 5 år

Den som bor i föreningen behöver äga 50% gäller fortfarande? 
Ja.