Extranycklar kan köpas för en smärre summa:

Källarnyckel (B): 200 kr
Tvättlås: 200 kr
Bilplatsnycke: 120 kr
Nyckelbricka (”tagg”): 200 kr

Betala kontant eller med Swish på styrelsejouren (måndagar 18:30-19:00).

Bastunyckel kan lånas mot en deposition på 100 kr.