Löpande information

Vi får upprepade klagomål från Renova angående vårt återvinningsrum. Kärlen är överfulla, […]
Årets stämma hölls på Klippans konstcafé den 30 maj. I år var […]
Dessvärre har vi haft lite problem med att få årsredovisningen tryckt i […]