Sophantering

Soprum

Föreningen har två soprum på innergården. I ”Soprum Strandridaregatan” slänger vi brännbart hushållsavfall och kompost. I ”Soprum Älvsborgsplan” slänger vi tidningar och wellpapp. Allt annat lämnas till återvinning.

Återvinning

De närmaste återvinningsstationerna finns vid Sannaplan och vid Gröna Vallen (Majstångsgatan 9).

Närmaste miljöstation ligger vid Shellmacken vid Jaegerdorrfsplatsen. Närmaste återvinningscentral finns i Högsbo på A. Odhners gata.

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall är lågenergilampor, lysrör, glödlampor och alla sorters smålampor. Dessa innehåller farliga ämnen och ska sorteras ut från det vanliga avfallet. Farligt avfall kan lämnas till närmaste miljöstation som ligger vid Shellmacken vid Jaegerdorrfplatsen. Behöver du bli av med kylskåp eller dylikt kan du kontakta Renova och beställa hämtning.