Gården

Gården är till för alla och det är trevligt om den utnyttjas så mycket som möjligt. För allas trevnad ska den hållas fimpfri så var noga med att inte lämna fimpar på marken. Vi har flera gemensamma grillar (står oftast i ett av soprummen). Det är fritt fram att använda dem, men glöm inte att ställa tillbaka dem väl rengjorda. Tänk också på var du grillar, till exempel inte för nära öppna fönster.

Vi har även gemensamma bobbycars med lägre bullernivå för barnen på gården att leka med.