Andrahandsupplåtelse

Man har rätt att hyra ut lägenheten om man har skäl enligt Bostadsrättslagen. Skälet kan till exempel vara att man skall arbeta eller studera på annan ort under en begränsad tid, att man är borta pga sjukdom eller om man vill provbo med sin partner.

Ansökan görs skriftligt till styrelsen senast fem veckor innan lägenheten ska hyras ut. Ansökan beviljas ett år i taget och och under högst två år.

Styrelsen  Brf. Kärleksörten har beslutat att ta ut en administrativ avgift
för ansökan om uthyrning av lägenhet i andra hand.
Avgiften, 1500 kronor, erläggs enklast genom Swish, 1235586177 eller
kontant, i styrelserummet måndagar 18.30-19.00.
Vid betalning med swish ange namn, lägenhetsnummer och att det avser en ansökan om andrahandsuplåtelse.

Observera att ärendet ej kommer att behandlas innan avgiften är erlagd.

Hyr man ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar man att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp medlemmen och man kan bli tvungen att flytta.

Blankett om andrahandsupplåtelse.

Använd gärna QR koden när du swishar!