Under tiden fasaden målas och parkeringsplatserna är otillgängliga, finns alternativet att ansöka om boendeparkering från Göteborgs stad: https://goteborg.se/wps/portal/start/parkeringstillstand-och-parkeringsplatser/parkeringstillstand/boendeparkeringstillstand/ansok-om-boendeparkering

Entreprenören har meddelat att de kommer att bygga ställningen längs fasaden mot Strandridaregatan i etapper, med porten som avdelare. Alla parkeringar kommer alltså inte att vara otillgängliga hela perioden, från 11 april och 8 veckor framåt. Se bild nedan för plan för ställningsbyggandet. Blåmarkerat område ,etapp 1, byggs först, start vecka 14, 230403, därefter rödmarkerat område, etapp 2, start vecka 15, 230411, slutligen gulmarkerat område, etapp 3, start vecka 21, efter färdigställande av etapp 2.

Categories:

Tags:

Comments are closed