På förekommen anledning har styrelsen uppdaterat reglerna för övernattningsrummet, med tillägget att djur inte får vistas i övernattningsrummet, av hänsyn till allergiker. Rökning får fortsatt av samma anledning inte äga rum i övernattningsrummet, utan hänvisas till grönytorna utomhus.

Categories:

Tags:

Comments are closed