Det har blivit lite förseningar i det tryckta materialet där svarstalongen sitter för att anmäla sig […]