Kretslopp och vatten gräver på Strandridaregatan

27e Januari 2022 är tanken att dem ska börja gräva upp på grönt område, vilket påverkar de parkeringar som tillhör vår förening. De beräknar att det kommer att ta 4-5 veckor att färdigställa den etappen, förutsatt att allt flyter på enligt plan.

I nuläget har vi inte mer information att ge än den i filen. Vi uppdaterar om det är något som ändras längs med vägen.