Ventiler i lägenheterna får inte sättas igen eller tapetseras över. Har du någon ventil som inte går att komma åt, bör du snarast åtgärda detta. Ventilationen i lägenheten påverkas negativt om självdraget i ventilationssystemet blockeras någonstans.

Categories:

Tags:

Comments are closed