Tvättstugor

Vi har två tvättstugor: en i D-uppgångens källare och en i källarnedgången mellan P-Q.

Ordningsregler för tvättstugorna

  • Ej utnyttjat tvättpass kan användas av annan boende en timma efter passets start.
  • Du kan lämna kvar din tvätt högst en timme efter passets slut.
  • Använd inte tvättstugan efter kl 22:00.
  • Flytta ditt tvättlås till bokningstavlans parkering när du har tvättat klart. Om du saknar tvättlås kan ett nytt köpas under expeditionstid i styrelserummet måndagar kl 18:30-19:00.
  • Bokning via papperslappar gäller ej.
  • Skötselregler finns anslaget inne i tvättstugan.
  • Glöm inte rengöra filtren på respektive maskin. Torktumlaren i P-Q har tre filter som behöver rengöras efter varje användning.
  • Städa golven och torka av maskinerna efter avslutat tvättpass. Vi har ingen regelbunden städning av tvättstugorna utan håller rent själva.
  • Om du öppnar ett fönster så kom ihåg att stänga det efter dig. Ser du ett öppet fönster och det inte är någon annan i tvättstugan så stäng det för att minimera inbrottsrisken.