Extranycklar kan köpas för följande kostnader:

Källarnyckel (B): 300 kr
Tvättlås: 600 kr
Bilplatsnycke: 250 kr
Nyckelbricka (”tagg”): 400 kr

Betala kontant eller med Swish på styrelsejouren (måndagar 18:30-19:00).

Bastunyckel kan lånas mot en deposition på 100 kr.