Passersystemet

Våra portar och trapphusdörrar är alltid låsta och låses upp med en nyckelbricka (”tagg”) eller portkod.

Varje hushåll har tilldelats tre nyckelbrickor. Det går att köpa extra brickor för 200 kronor styck. Om du behöver extra brickor kontaktar du enklast styrelsen på info@karleksorten.se. Styrelsen meddelar sedan när de finns att kvittera ut i styrelserummet/expeditionen. Glöm inte att ta med legitimation.

Hantera portkoder och nyckelbrickor med varsamhet! Anmäl en eventuellt borttappad nyckelbricka till styrelsen på info@karleksorten.se så att den kan spärras (varje bricka är märkt med ett nummer och genom att kolla vilka brickor som är kvar kan vi identifiera och spärra den borttappade).