Om

Fastighet

Bostadsrättsföreningen HSB brf Kärleksörten äger fastigheten Kungsladugård 30:19, med adresserna Strandridaregatan 12 – 18 respektive Älvsborgsplan 5 – 7. Fastigheten är bebyggd med ett så kallat landshövdingehus (första vån i tegel, vån 2 och 3 i trä) i tre våningar runt en innergård som nås från gatan via tre portar. Fastigheten är försäkrad hos Moderna Försäkringar.

Om huset

Huset är byggt 1929 och innehåller 119 BR-lägenheter och 2 BR-lokaler. Lägenheterna är fördelade på 18 trapphus, varav 16 nås från gården, resterande två nås från gatan liksom lokalerna (en dagligvaruaffär och en frisersalong).

Arkitekt var Arvid Fuhre. Träpanelen, som är neddragen till bottenvåningen, består av en slät stående panel med gördellist mellan varje våning. Mot gården finns franska balkonger vid trapphusen. Husen har sadeltak som på några ställen är valmade.

Kvarteret är klassicistiskt med en dragning åt funktionalism. Portar och trapphusdörrar är höga och smala med markerade omfattningar och överstycken.

Gården är gemensam för hela kvarteret med gräsmattor och träd samt sittbänkar. 1989 tillkom sop- och förrådsbyggnader på gården.

Kvarteret är välbevarat. Portar och trapphusdörrar med överljus samt lägenhetsdörrar är de ursprungliga. Dekorationsmålningar vid entréerna är delvis bevarade. Gårdsfasaden är klädd med sidiplattor som tillkom på 1950-talet. Gårdens franska balkonger har ej ursprungliga järnräcken. Från början var balkongens räcken utförda med balusterdockor.

Läs mer om Kärleksörtens historia.

Läs mer om hur en bostadsrättsförening fungerar.