Buller

Vi bor i ett gammalt och mycket lyhört hus och det kräver en del hänsyn. Det ska vara tyst mellan 22-07 på vardagar och 23-09 på helger. Detta gäller även på gården där det ekar mellan husen.