Under tiden fasaden målas och parkeringsplatserna är otillgängliga, finns alternativet att ansöka om boendeparkering från Göteborgs […]