Från och med årsskiftet kommer avgiften till bostadsrättsföreningen att höjas med 5%. Avgiften höjs i och med det allmänt stigande prisläget och för att bibehålla en robust ekonomi i föreningen.

Samtidigt höjs avgiften för bilplats med 100 kronor till 420 kronor i månaden, enligt tidigare beslut om att harmoniera dessa avgifter med kostnaderna för boendeparkering i området. Denna höjning gäller även plats i MC-rummet.

Categories:

Tags:

Comments are closed