Styrelsen har deltagit i samråd om skateboardåkningen i Plaskis på initiativ från Park-och naturförvaltningen där också skateboardåkarnas förening Gatuplan samt Familjebostäder (som äger fastigheten på andra sidan Plaskis) deltagit.

Här bifogar vi en sammanfattning från samrådet från febr 2022.

Detta är en pågående process med sikte på att reducera buller från skateboardåkningen på sikt men redan nu kan de av våra medlemmar som upplever kraftig störning av åkandet begära av föreningen Gatuplan ( foreningen.gatuplan@gmail.com ) att få ett bullerreducerande filter i ventiler mot Plaskis installerade. Hänvisa då till samrådet och info från oss (styrelsen). Se i övrigt dokumentet.

Vi hoppas kunna bidra till en fungerande lösning för såväl de medlemmar som bor i lägenheterna mot Plaskis som skateboardåkarna.


Hälsningar från Styrelsen Brf Kärleksörten

Categories:

Tags:

Comments are closed